Algemene voorwaarden

Bed & Breakfast “Maasvalleibnb” hanteert onderstaande algemene voorwaarden. Deze zijn van kracht vanaf het moment van reservering tot en met het verblijf in onze Bed & Breakfast.

1 Algemeen

 • Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van Bed & Breakfast “Maasvalleibnb”, Rondstaai 40, 6127 AD Grevenbicht.
 • Met het aangaan van een huurovereenkomst worden deze Algemene Voorwaarden van kracht.
 • Op verzoek wordt een exemplaar van deze Algemene Voorwaarden kosteloos verstrekt aan de gebruikers.
 • Huurders dienen een vaste woon- of verblijfplaats te hebben.
 • De eigenaar is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de gebruikers. Bij geschillen zijn alle (juridische) kosten voor rekening van de gebruikers.
 • Alle risico’s met betrekking tot een verblijf in Bed & Breakfast “Maasvalleibnb” zijn voor rekening van de gebruikers.
 • Beschadigingen en vermissingen van roerende en onroerende goederen van de eigenaar dienen door de gebruikers onmiddellijk te worden gemeld en vergoed aan de eigenaar.
 • Gasten dienen instructies van de eigenaar op te volgen.
 • De eigenaar kan gasten, bij overtreding van deze Algemene Voorwaarden en bij ongepast gedrag, met onmiddellijke ingang de toegang tot Bed & Breakfast “Maasvalleibnb” ontzeggen en/of weigeren, zonder nadere mededeling en opgaaf van redenen en zonder restitutie van verblijfskosten.
 • De administratie van de eigenaar is bepalend bij een onderling meningsverschil tenzij de gebruikers het tegendeel kunnen bewijzen.
 • Gasten van Bed & Breakfast “Maasvalleibnb” dienen zich te houden aan het onderstaande Huishoudelijk Reglement.
 • Marcel Langeslag is de eigenaar en beheerder van Bed & Breakfast” Maasvalleibnb”, verder overwegend aangeduid als eigenaar. De eigenaar kan zich laten vervangen.

2 Reservering en bevestiging

 • Voor het reserveren van een verblijf in Bed & Breakfast “Maasvalleibnb” worden geen extra kosten in rekening gebracht.
 • De huurovereenkomst kan mondeling, telefonisch, schriftelijk, per e-mail of via BedandBreakfast.nl worden aangegaan.
 • Na ontvangst van uw reserveringsverzoek stuurt Bed & Breakfast ” Maasvalleibnb” een bevestiging (mits plaats beschikbaar) en is de reservering definitief.
 • Op onze reserveringsbevestigingen wordt verwezen naar deze Algemene Voorwaarden.
 • De betaling dient 14 dagen voor aankomst te zijn voldaan.

3 Betaling particulieren

 • De verblijfskosten in Bed & Breakfast “Maasvalleibnb ” dienen 14 dagen voor aankomst te zijn betaald.
 • De eigenaar kan in overleg met de gebruiker van deze voorwaarden afwijken.
 • De tarieven vindt u terug op onze website.

4 Betaling zakelijk

 • De verblijfskosten in Bed & Breakfast ” Maasvalleibnb ” dienen bij aankomst te zijn voldaan. Bij zakelijke verblijfskosten zijn wij genoodzaakt 9% btw in rekening te brengen. Als zakelijke gast voorzien wij u altijd van een factuur.

5 Annulering en no show (niet komen zonder annulering)

 • Indien u onverhoopt niet in staat bent om de aangegane huurovereenkomst na te komen, dient u dit zo spoedig mogelijk bij ons te melden zodat wij de daardoor vrijgevallen datum alsnog aan derden kunnen aanbieden.
 • Bij annulering en no show betaalt de contractant een vergoeding aan de eigenaar. Deze vergoeding bestaat uit:
  1. Tot twee weken voor ingangsdatum is de annulering kosteloos.
  2. Bij annulering binnen 2 weken voor ingangsdatum is 50% van het bedrag als vergoeding verschuldigd.
  3. Bij annulering binnen een week voor ingangsdatum is 75% van het bedrag als vergoeding verschuldigd.
  4. Bij annulering en no show op de dag zelf is 100% van het bedrag verschuldigd.
 • Het bij punt 2, 3 en 4 verschuldigde bedrag dient te worden overgemaakt op het bankrekening nummer: NL 19 INGB 0537 8976 58 t.n.v. MJM Langeslag. U ontvangt hiervoor een factuur. Deze dient u binnen 14 dagen te voldoen.
 • Wanneer er een voorschot door contractant is betaald, zal deze evenredig aan  bovenstaande worden terugbetaald door eigenaar.

6 Sleutel B&B

 • Als gast ontvangt u een sleutel van de B&B. Deze levert u weer in bij vertrek. Als gast bent u zelf verantwoordelijk voor het correct afsluiten van de toegangsdeur van de B&B.
 • Verlies van de sleutel is voor kosten van contractant (€ 25,-) en zal bij uitchecken cash of achteraf per factuur door contractant voldaan worden.

HUISHOUDELIJK REGELEMENT

Aankomst en vertrek

 • Op de dag van aankomst kunt u vanaf 15.00 uur uw verblijf gebruiken.
 • Op de dag van vertrek dient het verblijf om 11.00 uur vrij te zijn.
 • Alleen in overleg kan van bovengenoemde tijden afgeweken worden.
 • Bij voortijdig vertrek vindt geen restitutie plaats.

Ontbijt

 • Bij mooi weer bestaat de mogelijkheid om het ontbijt op het terras te gebruiken.
 • Het ontbijt wordt, in overleg tussen 8.00 en 10.00 uur gereserveerd in de eetkamer.

Uw verblijf

 • Geluidsoverlast met name tussen 22.00 en 07.00 uur, dient te worden voorkomen.
 • Gebruik door derden van het verblijf is niet toegestaan.
 • Bezoekers mogen niet zonder toestemming van de beheerder en zonder bijbetaling overnachten in de Bed & Breakfast ” Maasvalleibnb”.
 • Voertuigen kunnen geparkeerd worden op de parkeerplaatsen op bet eigen terrein van de Bed & Breakfast, voor zover er ruimte is.
 • Afval dient in het vuilnis bakje te worden gedeponeerd.
 • De aanwezigheid van verdachte personen onmiddellijk melden bij de eigenaar.
 • Huisdieren zijn in Bed & Breakfast “Maasvalleibnb” niet toegestaan.
 • Roken in Bed & Breakfast “Maasvalleibnb” is niet toegestaan.

Grevenbicht
Bed & Breakfast “Maasvalleibnb”